Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 21 kwietnia, 2024r. , Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Aktualności


PIERWSZE WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO

Dodane przez MGOPS dnia 9/23/2022
dodatek-weglowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w planie budżetowym zostały zatwierdzone przez Radę Miejską środki finansowe otrzymane od Wojewody na wypłatę dodatku węglowego. W związku z powyższym realizacja wypłat rozpocznie się od dnia 26.09.2022 r . Wypłaty będą realizowane sukcesywnie, w kolejności poprawnie złożonych wniosków, nie później niż w ciągu  2 miesięcy od dnia złożenia… Czytaj dalej PIERWSZE WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO


Dodatek na węgiel i inne źródła ciepła- aktualizacja i dodatkowe informacje

Dodane przez MGOPS dnia 9/20/2022
dodatek-weglowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż osoby, które złożyły wniosek o wypłatę dodatku węglowego i po 11 sierpnia 2022 r. dokonały korekty w deklaracji dotyczącej źródeł ciepłai źródeł spalania paliw tj. zmieniły w punkcie B03 Rodzaj stosowanych w kotłach paliw stałych – z pelletu drzewnego lub innych źródeł ciepła na węgiel i paliwa węglopochodne nie… Czytaj dalej Dodatek na węgiel i inne źródła ciepła- aktualizacja i dodatkowe informacje


DODATEK WĘGLOWY – ZMIANY I PLANOWANA REALIZACJA WYPŁAT

Dodane przez MGOPS dnia 9/16/2022
dodatek-weglowy

W dniu 15.09.2022 r. Sejm przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz ze zmianami w ustawie o dodatku węglowym. W związku z powyższym Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż dotychczas złożone wnioski dotyczące wypłaty dodatku węglowego będą rozpatrywane na nowych zasadach… Czytaj dalej DODATEK WĘGLOWY – ZMIANY I PLANOWANA REALIZACJA WYPŁAT


DODATEK WĘGLOWY – WYJAŚNIENIA

Dodane przez MGOPS dnia 8/31/2022
dodatek-weglowy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o zapoznanie się z poniższymi wyjaśnieniami przed złożeniem wniosku o dodatek węglowy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, iż: Prowadzenie wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym ponoszeniem kosztów czy wykonywaniem wspólnie obowiązków domowych) oraz pozostawaniem w faktycznym związku (współdziałanie w celu zaspokojenia wspólnych… Czytaj dalej DODATEK WĘGLOWY – WYJAŚNIENIA


INFORMACJA O DODATKU WĘGLOWYM SKŁADANYM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Dodane przez MGOPS dnia 8/23/2022
dodatek-weglowy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 13 i 14 Ustawy o Dodatku Węglowym w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. E-Puap, wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego na każdej stronie wniosku. Wysłanie wiadomości podpisanej… Czytaj dalej INFORMACJA O DODATKU WĘGLOWYM SKŁADANYM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


INFORMACJA O DODATKU WĘGLOWYM

Dodane przez MGOPS dnia 8/16/2022
dodatek-weglowy

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. Prosimy nie przesyłać wniosków o w/w dodatek za pomocą poczty elektronicznej tj. e-mail, gdyż taki wniosek nie spełnia formalnych wymogów i nie może być rozpatrzony. W obecnie obowiązującym stanie prawnym – dodatek węglowy nie przysługuje na bloki, kamienice itp. Wyjątkiem są budynki wielorodzinne, które opalane są węglem… Czytaj dalej INFORMACJA O DODATKU WĘGLOWYM

O MGOPS

  • Statut i struktura