Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest środa, 19 czerwca, 2024r. , Imieniny: Gerwazego, Protazego

TRYB DZIAŁANIA

Miejsko– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie jest jednostką organizacyjną Gminy, którego siedzibą jest miasto Żuromin ul. Olszewska 9/11.

Ośrodek działa na podstawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Żurominie, zatwierdzonego Uchwałą Nr 382/XL/2006 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie oraz jego zmian.

Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka, który pełni funkcję pracodawcy wobec pracowników Ośrodka oraz wydaje wewnętrzne regulaminy i zarządzenia dotyczące funkcjonowania i wykonywania zadań przez Ośrodek.

Zasięg działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje obszar Gminy i Miasta Żuromin.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie realizuje zadania – w zakresie pomocy społecznej

  • własne gminy, zgodnie z ustaleniami Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin;
  • zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Zakres działania Ośrodka obejmuje zadania umożliwiające osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura