Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 21 kwietnia, 2024r. , Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

WYKAZ ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB SAMOTNYCH I SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH OD DNIA 1 MAJA 2023 ROKU
Dla osób w rodzinie:

UCHWAŁA NR 44/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
(Dz.U.W.M z dnia 11 maja 2015r.poz.4374)

Uchwała nr 379/LV/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.(DZ. URZ. WOJ. 2023.2695)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych   kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2021r. poz.1296 )                


Podstawą ustalenia opłaty za usługi opiekuńcze jest koszt jednej godziny usługi, która; od 1 Maja 2023 r. wynosi 30,00 zł brutto.

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, % dochodu ustalony wg art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
600 zł na osobę
Dochód na osobę w rodzinieWysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny1 godziny usługi tj. kwoty 30,00 zł dla:
osób w gospodarstwach wieloosobowych
Powyżej 100% do 125%Powyżej 600,00 zł do 750,00 zł20% – 6,00 zł / godz.
Powyżej 125% do 175%Powyżej 750,00 zł do 1050,00 zł25% – 7,50 zł / godz.
Powyżej 175% do 225%Powyżej 1050,00 zł do 1350,00 zł30% – 9,00 zł / godz.
Powyżej 225% do 275%Powyżej 1350,00 zł do 1650,00 zł35% – 10,50 zł / godz.
Powyżej 275% do 325%Powyżej 1650,00 zł do 1950,00 zł40% – 12,00 zł / godz.
Powyżej 325% do 375%Powyżej 1950,00 zł do 2250,00 zł55% – 16,50 zł / godz.
Powyżej 375% do 425%Powyżej 2250,00 zł do 2550,00 zł70% – 21,00 zł / godz.
Powyżej 425% do 500%Powyżej 2550,00 zł do 3000,00 zł90% – 27,00 zł / godz.
Powyżej; 500%Powyżej 3000,00100% – 30,00 zł / godz.

WYKAZ ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB SAMOTNYCH I SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH OD DNIA 1 MAJA 2023 ROKU

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny 1 godziny usługi tj. kwoty 30,00 zł dla:
Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, % dochodu ustalony wg art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej 776 zł – to 100% dochoduosób samotnychosób samotnie gospodarujących
Powyżej 100% do 125%Powyżej 776,00 zł do 970,00 zł10% – 3,00 zł / godz.15% – 4,50 zł / godz.
Powyżej 125% do 175%Powyżej 970,00 zł do 1358,00 zł15% – 4,50 zł / godz.20% – 6,00 zł / godz.
Powyżej 175% do 225%Powyżej 1358,00 zł do 1746,00 zł20% – 6,00 zł / godz.25% – 7,50 zł / godz.
Powyżej 225% do 275%Powyżej 1746,00 zł do 2134,00 zł25% – 7,50 zł / godz.30% – 9,00 zł / godz.
Powyżej 275% do 325%Powyżej 2134,00 zł do 2522,00 zł30% – 9,00 zł / godz.35% – 10,50 zł / godz.
Powyżej 325% do 375%Powyżej 2522,00 zł do 2910,00 zł35% – 10,50 zł / godz.45% – 13,50 zł / godz.
Powyżej 375% do 425%Powyżej 2910,00 zł do 3298,00 zł45% – 13,50 zł / godz.60% – 18,00 zł / godz.
Powyżej 425% do 500%Powyżej 3298,00 zł do 3880,00 zł60% – 18,00 zł / godz.80% – 24,00 zł / godz.
Powyżej 500%Powyżej 3880,00 zł100% – 30,00 zł / godz.100% – 30,00 zł / godz.

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura