Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 1 października, 2023r. , Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy

WYKAZODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB SAMOTNYCH I SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH OD DNIA 1 MAJA 2020 ROKU
Dla osób w rodzinie:

UCHWAŁANR 44/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
(Dz.U.W.M z dnia 11 maja 2015r.poz.4374)

UCHWAŁA NR 130/X20 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 24 lutego 2020 r.; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania (Dz.U.W.M. z dnia 28 lutego 2020 r., poz.2648)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz.1358)


Podstawą ustalenia opłaty za usługi opiekuńcze jest koszt jednej godziny usługi, która; od 1 Stycznia 2022 r. wynosi 23,00 zł brutto.

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, % dochodu ustalony wg art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
600 zł na osobę
Dochód na osobę w rodzinieWysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny1 godziny usługi tj. kwoty 23,00 zł dla:
osób w gospodarstwach wieloosobowych
Powyżej 100% do 125%Powyżej 600,00 zł do 750,00 zł20% – 4,60 zł / godz.
Powyżej 125% do 175%Powyżej 750,00 zł do 1050,00 zł25% – 5,75 zł / godz.
Powyżej 175% do 225%Powyżej 1050,00 zł do 1350,00 zł30% – 6,90 zł / godz.
Powyżej 225% do 275%Powyżej 1350,00 zł do 1650,00 zł35% – 8,05 zł / godz.
Powyżej 275% do 325%Powyżej 1650,00 zł do 1950,00 zł40% – 9,20 zł / godz.
Powyżej 325% do 375%Powyżej 1950,00 zł do 2250,00 zł55% – 12,65 zł / godz.
Powyżej 375% do 425%Powyżej 2250,00 zł do 2550,00 zł70% – 16,10 zł / godz.
Powyżej 425% do 500%Powyżej 2550,00 zł do 3000,00 zł90% – 20,70 zł / godz.
Powyżej; 500%Powyżej 3000,00100% – 23,00 zł / godz.

WYKAZ ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB SAMOTNYCH I SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny 1 godziny usługi tj. kwoty 23,00 zł dla:
Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, % dochodu ustalony wg art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej 776 zł – to 100% dochoduosób samotnychosób samotnie gospodarujących
Powyżej 100% do 125%Powyżej 776,00 zł do 970,00 zł10% – 2,30 zł / godz.15% – 3,45 zł / godz.
Powyżej 125% do 175%Powyżej 970,00 zł do 1358,00 zł15% – 3,45 zł / godz.20% – 4,60 zł / godz.
Powyżej 175% do 225%Powyżej 1358,00 zł do 1746,00 zł20% – 4,60 zł / godz.25% – 5,75 zł / godz.
Powyżej 225% do 275%Powyżej 1746,00 zł do 2134,00 zł25% – 5,75 zł / godz.30% – 6,90 zł / godz.
Powyżej 275% do 325%Powyżej 2134,00 zł do 2522,00 zł30% – 6,90 zł / godz.35% – 8,05 zł / godz.
Powyżej 325% do 375%Powyżej 2522,00 zł do 2910,00 zł35% – 8,05 zł / godz.45% – 10,35 zł / godz.
Powyżej 375% do 425%Powyżej 2910,00 zł do 3298,00 zł45% -;10,35 zł / godz.60% – 13,80 zł / godz.
Powyżej 425% do 500%Powyżej 3298,00 zł do 3880,00 zł60% – 13,80 zł / godz.80% – 18,40 zł / godz.
Powyżej 500%Powyżej 3880,00 zł100% – 23,00 zł / godz.100% – 23,00 zł / godz.

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura