Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 19 maja, 2024r. , Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie, informuje, że zgodnie z umową zawartą w dniu 10 listopada 2022 r. osoby bezdomne (kobiety i mężczyźni) z terenu Gminy i Miasta Żuromin,  kierowane są do

Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „ MAR-KOT”

w Ożarowie Mazowieckim,  

 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. M. Kopernika 2

Miejsce świadczenia usługi:

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „ MAR-KOT”

w Miączynie Dużym 26,  

06-550 Szreńsk, pow. mławski, woj. mazowieckie


W schronisku świadczone są usługi socjalno-bytowe m.in. zapewnienie schronienia, całodobowe wyżywienie, niezbędne ubranie oraz usługi skierowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
Tymczasowe schronienie osób, dla których zachodzi konieczność udzielenia pomocy  w formie schronienia przyznawane jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej  o umieszczeniu w schronisku dla osób bezdomnych. W innych przypadkach (tj. osób niekierowanych przez M-GOPS w Żurominie) przebywanie w schronisku odbywa się na podstawie indywidualnych ustaleń między osobą  a schroniskiem.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie M-GOPS Żurominie, 
ul. Olszewska 9/11, nr tel.  23 657-22-39, 657-46-51

___________________________________________________________________________

DANE KONTAKTOWE SCHRONISKA

___________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „ MAR-KOT”

w Miączynie Dużym 26,  

06-550 Szreńsk, pow. mławski, woj. mazowieckie
tel518 659 177

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura