Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 21 kwietnia, 2024r. , Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

KRYTERIUM DOCHODOWE I USTALANIE DOCHODU

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z poniższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny” (np. 4 osoby w rodzinie x 600 zł = 2400 zł).

Przy ustalaniu dochodu należy podsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu trzeba przedstawić dochód z lutego (np.: zarobki, emerytury, renty i zasiłek dla bezrobotnych). Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia.

Do dochodu nie wlicza się również:

 • alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczeń w naturze,
 • świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tyt. wykonywania prac społecznie użytecznych.
 • dochodu z powierzchni z użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
 • Świadczenia wychowawczego 500 plus

Ustawa określa, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

  Menu główne

 • Strona główna

O MGOPS

 • Statut i struktura