Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest środa, 19 czerwca, 2024r. , Imieniny: Gerwazego, Protazego

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza – IPO

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza (IPO) jest unikalnym w skali kraju ośrodkiem, którego działalność polega na wszechstronnej pomocy noworodkom i niemowlętom znajdującym się w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionym czasowo lub trwale opieki rodziców.

IPO jest ośrodkiem niepublicznym powstałym w 2001 r. i prowadzonym przez Fundację Rodzin Adopcyjnych. Współpracuje z Katolickim Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Warszawie oraz z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. IPO utrzymuje się ze środków pomocy społecznej oraz funduszy pozyskiwanych od sponsorów

Z dotychczasowej działalności IPO wynika, że 95% niemowląt znajdujących się w sytuacjach kryzysowych można uchronić przed spędzeniem dzieciństwa w Domu Małego Dziecka.

Nadrzędnym celem IPO jest przywrócenie dzieciom rodziny:

  • umożliwienie powrotu do rodziny biologicznej,
  • w sytuacji porzucenia, uregulowanie sytuacji prawnej i przekazanie do rodziny adopcyjnej lub zastępczej.

Do IPO trafiają dzieci niechciane, pozostawione same po urodzeniu, porzucone oraz takie, które przez pewien czas muszą skorzystać z naszego mieszkania do momentu, aż ich rodzina przygotuje miejsce w domu. Jeśli nie ma możliwości na powrót dziecka do rodziny biologicznej (głównie matki), IPO przygotowuje dla niego ewentualną rodzinę adopcyjną lub zastępczą.

Dzieci w IPO znajdują mieszkanie, troskliwą opiekę, własne łóżeczko, pomoc medyczną oraz najważniejsze – szansę na powrót do domu. IPO stara się, aby życie codzienne toczyło się jak w domu -odpowiednio dobrane jedzenie, kąpiel, zabawa, kolorowy wystrój wnętrz, spacery, troskliwa opiekę.

Pielęgnacją zajmują się nie tylko pielęgniarki, ale również opiekunki, wolontariuszki. W IPO pracują również psychologowie pracownicy ośrodków adopcyjnych, którzy uczą biologicznych rodziców, zastępczych lub adopcyjnych jak mają się opiekować, pielęgnować i ułatwiać dziecku wykonywanie pewnych czynności.

Adres siedziby:                            Biuro:

ul. St. Batorego 44,
05-400 Otwock            ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

tel. 022 779 48 38                                    tel./fax: +48(022) 522 84 16,

0 609 536 662

email(wspólny): ipo@adopcja.org.pl

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura