Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 1 października, 2023r. , Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy

Zgodniez art. 127 § 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004roku jeżeli osoba nie jestzadowolona z wydanej decyzji, może złożyć odwołanie. Odwołanieod decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, działającego napodstawie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin składa się w ciągu 14dni od dnia doręczenia decyzji stronie do:

SamorządowegoKolegium Odwoławczego

w Ciechanowie

ul. Rzeczkowska 6

06-400Ciechanów

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura