Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest poniedziałek, 20 maja, 2024r. , Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Kierownik Ośrodka mgr Andrzej Wiśniewski przyjmuje w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godzinach urzędowania Ośrodka (pokój nr 1) i dodatkowo w ustalonym dniu od godz.15:30 do 16:30 po uprzednim zgłoszeniu wizyty w sekretariacie Ośrodka.

Zgłoszenie może być dokonane telefonicznie pod nr tel. 23 657 22 39 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mgopszuromin.pl w godzinach urzędowania Ośrodka.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU POPRZEDNIM

W roku 2022 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870)

W roku 2021 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870)

W roku 2020 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870)

W roku 2019 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870)

W roku 2018 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870) W roku 2017 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2017, poz. 1123)

W roku 2016 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2017, poz. 1123)

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura