Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 19 maja, 2024r. , Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 15/2020KierownikaMiejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie do pełnienia w/w funkcji wyznacza się Panią:

Renatę Żelaźnicką

Nr tel. 23 657-22-39

e-mail: sekretariat@mgopszuromin.pl

Koordynator do spraw dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie oraz monitorowanie działalności podmiotu,
w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ponadto, koordynator przygotowuje i koordynuje wdrożenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO 2020r.

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura