Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 21 kwietnia, 2024r. , Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Dodane przez MGOPS

dnia 2/14/2024

01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie ogłasza nabór do  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 zorganizowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


Całkowita wartość zadania wynosi  34 869,72 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu

Celem Programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy Uczestnikowi Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

  • poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  • wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
  • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  • dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żurominie celem uzyskania niezbędnych informacji dotyczących kwalifikacji do uczestnictwa w Programie.

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać do dnia
28 lutego 2024  r. do godz. 15:30(liczy się data wpływu dokumentów i godzina wpływu)
osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej na podstawie stosownego upoważnienia

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
Regulamin realizacji i naboru

Zał. Nr 1- Karta zgłoszenia

Zał. Nr 2- Klauzula informacyjna RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Zał. Nr 3- Klauzula informacyjna M-GOPS

Zał. Nr 4- Upoważnienie (wypełnić jeśli dotyczy)

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura