Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest środa, 19 czerwca, 2024r. , Imieniny: Gerwazego, Protazego

Informacja o wyborze oferty na Asystenta
osobistego osoby niepełnosprawnej

(21.04.2023r)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie poszukuje Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (12.04.2023r.)

Rozeznanie cenowe
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – Klauzula informacyjna RODO
Załącznik Nr 3 – Klauzula informacyjna MGOPS
Załącznik Nr 4 – Karta realizacji usług asystencji osobistej
Załącznik Nr 5 – Ewidencja biletów komunikacyjnych
Załącznik Nr 6 – Ewidencja przebiegu pojazdu
Załącznik Nr 7 – Karta zakresu czynności
Załącznik Nr 8 – Oświadczenie
Załącznik Nr 9 – Oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych
Załącznik Nr 10 – Wykaz osób
Załącznik Nr 11 – Oświadczenie o wypełnienie obowiązku informacyjnego

——————————————————————————————————————————————————–

UNIEWAŻNIENIE ROZEZNANIA CENOWEGO

Rozeznanie cenowe
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – Klauzula informacyjna RODO
Załącznik Nr 3 – Klauzula informacyjna MGOPS
Załącznik Nr 4 – Karta realizacji usług asystencji osobistej
Załącznik Nr 5 – Ewidencja biletów komunikacyjnych
Załącznik Nr 6 – Ewidencja przebiegu pojazdu
Załącznik Nr 7 – Karta zakresu czynności
Załącznik Nr 8 – Oświadczenie
Załącznik Nr 9 – Oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych
Załącznik Nr 10 – Wykaz osób
Załącznik Nr 11 – Oświadczenie o wypełnienie obowiązku informacyjnego

——————————————————————————————————————————————————–

UNIEWAŻNIENIE ROZEZNANIA CENOWEGO

MODYFIKACJA ROZEZNANIA CENOWEGO Z DNIA 14.03.2023r. DOTYCZĄCEGO
„ŚWIADCZENIA USŁUG ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Rozeznanie cenowe ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OGŁOSZENIE O PROGRAMIE

OGŁOSZENIE NABÓR

REGULAMIN

Załącznik Nr 1 – Karta Zgłoszenia do Programu

Załącznik Nr 2 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik Nr 3 – Klauzula informacyjna RODO-MGOPS

Załącznik Nr 4 – Upoważnienie

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura