Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest środa, 28 lutego, 2024r. , Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha

Dodane przez MGOPS

dnia 10/19/2022

dodatek-weglowy

Przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1692 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz.2000) nie obligują organu do doręczania informacji  o pozostawieniu  wniosku bez rozpoznania. Ponadto, w programie informatycznym obsługującym powyższy dodatek nie ma możliwości wygenerowania takiej informacji. 

Jednak osoby, których wnioski nie zostały rozpoznane ze względu na to, iż nie były złożone „jako pierwsze” z danego adresu mogą odebrać taką informację po osobistym zgłoszeniu się do tut. Ośrodka. Informacje te nie będą przesyłane drogą mailową oraz pocztową.

               Osoby, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i podały we wniosku adres email dostaną jedynie informację o przyznaniu dodatku.

Obecnie, tj. do dnia 19 października 2022 r. zrealizowano wypłatę dodatku węglowego na wnioski złożone do dnia 26 sierpnia 2022 r.  tj. 1 247 wniosków na kwotę 3 mln 741 tyś. zł.

Kolejne wypłaty będą realizowane płynniej niż dotychczas, z uwagi na mniejszą ilość wniosków składanych równocześnie po dniu 25 sierpnia 2022 r. Ponadto informujemy, iż środki finansowe na kolejne wypłaty są w pełni zabezpieczone.

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura