Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest czwartek, 7 grudnia, 2023r. , Imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora

Aktualności


Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

Dodane przez MGOPS dnia 11/8/2022
dodatek-weglowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie, informuje, iż ostatnia nowelizacja dotycząca zmian w dodatku węglowym nie zniosła zapisu art. 2 ust. 3a i 3b ustawy o dodatku węglowym, który mówi o tym, iż w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych… Czytaj dalej Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym


Obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS- przedsiębiorcy, firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą

Dodane przez MGOPS dnia 10/28/2022
ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek ten mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki… Czytaj dalej Obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS- przedsiębiorcy, firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą


Nierozpoznane wnioski – dodatki węglowe

Dodane przez MGOPS dnia 10/19/2022
dodatek-weglowy

Przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1692 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz.2000) nie obligują organu do doręczania informacji  o pozostawieniu  wniosku bez rozpoznania. Ponadto, w programie informatycznym obsługującym powyższy… Czytaj dalej Nierozpoznane wnioski – dodatki węglowe


Informacja o wydawaniu paczek żywnościowych

Dodane przez MGOPS dnia 10/5/2022
1328×560

W dniach 6-7 października 2022r.  (godz. 15:00- 18:00) w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żurominie, ul Warszawska 2 wydawane będą paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2021.


PIERWSZE WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO

Dodane przez MGOPS dnia 9/23/2022
dodatek-weglowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w planie budżetowym zostały zatwierdzone przez Radę Miejską środki finansowe otrzymane od Wojewody na wypłatę dodatku węglowego. W związku z powyższym realizacja wypłat rozpocznie się od dnia 26.09.2022 r . Wypłaty będą realizowane sukcesywnie, w kolejności poprawnie złożonych wniosków, nie później niż w ciągu  2 miesięcy od dnia złożenia… Czytaj dalej PIERWSZE WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO


Dodatek na węgiel i inne źródła ciepła- aktualizacja i dodatkowe informacje

Dodane przez MGOPS dnia 9/20/2022
dodatek-weglowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż osoby, które złożyły wniosek o wypłatę dodatku węglowego i po 11 sierpnia 2022 r. dokonały korekty w deklaracji dotyczącej źródeł ciepłai źródeł spalania paliw tj. zmieniły w punkcie B03 Rodzaj stosowanych w kotłach paliw stałych – z pelletu drzewnego lub innych źródeł ciepła na węgiel i paliwa węglopochodne nie… Czytaj dalej Dodatek na węgiel i inne źródła ciepła- aktualizacja i dodatkowe informacje


DODATEK WĘGLOWY – ZMIANY I PLANOWANA REALIZACJA WYPŁAT

Dodane przez MGOPS dnia 9/16/2022
dodatek-weglowy

W dniu 15.09.2022 r. Sejm przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz ze zmianami w ustawie o dodatku węglowym. W związku z powyższym Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż dotychczas złożone wnioski dotyczące wypłaty dodatku węglowego będą rozpatrywane na nowych zasadach… Czytaj dalej DODATEK WĘGLOWY – ZMIANY I PLANOWANA REALIZACJA WYPŁAT


DODATEK WĘGLOWY – WYJAŚNIENIA

Dodane przez MGOPS dnia 8/31/2022
dodatek-weglowy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o zapoznanie się z poniższymi wyjaśnieniami przed złożeniem wniosku o dodatek węglowy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, iż: Prowadzenie wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym ponoszeniem kosztów czy wykonywaniem wspólnie obowiązków domowych) oraz pozostawaniem w faktycznym związku (współdziałanie w celu zaspokojenia wspólnych… Czytaj dalej DODATEK WĘGLOWY – WYJAŚNIENIA


INFORMACJA O DODATKU WĘGLOWYM SKŁADANYM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Dodane przez MGOPS dnia 8/23/2022
dodatek-weglowy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 13 i 14 Ustawy o Dodatku Węglowym w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. E-Puap, wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego na każdej stronie wniosku. Wysłanie wiadomości podpisanej… Czytaj dalej INFORMACJA O DODATKU WĘGLOWYM SKŁADANYM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura