Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest środa, 28 lutego, 2024r. , Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha

Dodane przez MGOPS

dnia 11/30/2023

CzasnNaMlodych_logo

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie prowadzi nabór wniosków o organizowanie staży adaptacyjnych i zatrudnienia wspieranego w ramach projektu pilotażowego pn. „Czas na Młodych-punkt kompleksowego doradztwa dla młodzieży z powiatu żuromińskiego”.

W ramach w/w formy wsparcia realizowane są:

  • 3 miesięczne staże adaptacyjne dla 15 osób, które zakończyły odbywanie grupowych warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej, w ramach których finansowane są stypendia dla osób odbywających staże, badania niezbędne do podjęcia staży, ryczałty za dojazdy na staże oraz wsparcie dla mentorów opiekujących się stażystami podczas realizacji staży adaptacyjnych,
  • 3 miesięczne zatrudnienie wspierane dla 15 osób, w ramach którego refundowane są częściowo koszty zatrudnienia osób, które podjęły zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu odbywania staży adaptacyjnych, refundowane są koszty szkoleń sfinansowanych przez pracodawców osobom zatrudnionym w ramach zatrudnienia wspieranego.

Pracodawcy zainteresowani organizacją w ramach projektu pilotażowego staży adaptacyjnych i zatrudnienia wspieranego mogą pobrać wnioski w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie, ul. Lidzbarska 27a, 09-300 Żuromin w Punkcie kompleksowego doradztwa dla młodzieży z powiatu żuromińskiego w pok. nr 12, informacje o formach wsparcia są zawarte również na stronie internetowej PUP https://zuromin.praca.gov.pl. oraz są udzielane pod numerem telefonu 531-320-590

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura