Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest środa, 28 lutego, 2024r. , Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha

Dodane przez MGOPS

dnia 10/17/2023

FE_na_Pomoc_Zywnosciowa_CMYK

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ, Podprogram 2023 uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

1 410,00 zł – dla osoby w rodzinie,

1 823,60 zł  – dla osoby samotnie gospodarującej.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. Wydawaniem paczek żywnościowych dla mieszkańców gminy i miasta  Żuromin zajmuje się Stowarzyszenie Społeczno- Kulturowe WZU.

O terminach dystrybucji żywności mieszkańcy będą informowani przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie (strona internetowa www.mgopszuromin.pl, kontakt telefoniczny)

Szczegółowe informacje o  Programie

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

lub https://www.fepz.gov.pl

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura