Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 21 kwietnia, 2024r. , Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Dodane przez MGOPS

dnia 12/28/2023

W dniach 5 i 15 grudnia 2023 r. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie oraz Miejski Zespół Interdyscyplinarny zorganizowali konferencje, które odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i dotyczyły tematyki „Przeciwdziałania Przemocy Domowej” oraz „Dzieci i młodzież w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych – profilaktyka samobójstw i depresji”.

W konferencji wzięli udział pracownicy pomocy społecznej przedstawiciele placówek oświaty, członkowie miejskiego zespołu interdyscyplinarnego, przedstawiciel Sądu, Policji, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz zainteresowane osoby.

Konferencja z dnia 5 grudnia 2023 r. podzielona została na dwa bloki – część teoretyczna i część warsztatowa.

Pierwszy blok prowadziła Pani Ewelina Nowak – Pedagog opiekuńczo-socjalny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz kurator społeczny do spraw osób dorosłych. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Katowicach oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I i II stopnia z opieką superwizyjną. Koordynator Zespołu ds. Procedury Niebieskie Karty.

Blok ten związany był z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz jej prawnych aspektów, zmian w procedurze Niebieskie Karty, oraz funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w świetle nowych przepisów.

Drugi blok poprowadziła Pani Teresa Wagner – Tomaszewska – wieloletni praktyk w pracy nad problemami społecznymi i rodzinnymi. Trener w Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Krakowie, Kierownik Sekretariatu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mysłowicach, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Wydział Nauk Społecznych, trener w Małopolskim Centrum Profilaktyki w Krakowie, kurator społeczny w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach. Autor wielu publikacji tematycznych związanych z problemami społecznymi.

Omówiono zagadnienia związane z zachowaniami samobójczymi (suicydalnymi) u dzieci i młodzieży. Uczestnicy spotkania uzyskali wiedzę jak rozpoznawać pierwsze symptomy (sygnały ostrzegawcze) myśli samobójczych wśród dzieci i młodzieży, jak przebiega proces suicydalny, czym jest postwencja a także jak reagować w sytuacjach kryzysowych.

Natomiast w dniu 15 grudnia 2023 r. konferencja została poprowadzona przez Panią Bernadetę Jabłońską – doświadczonego pedagoga, socjoterapeutę, specjalistę terapii psychoseksualnej, wykładowcę UWM w Olsztynie, posiadającą wieloletnie doświadczenie w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy. Aktualnie dyrektor Ośrodka Konsultacyjno – Edukacyjnego i Wsparcia Rodziny w Olsztynie. Uczestnicy spotkania mieli możliwość uzupełnienia wiedzy dotyczącej samobójstw i depresji wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowo omówiono objawy depresji, emocje z nią związane, leczenie i profilaktykę. Kontynuując poprzednie spotkanie rozszerzono tematykę dotycząca samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Przedstawiono definicję parasamobójstwa, motywy i typy zachowań samobójczych oraz jakie kroki podjąć, gdy dziecko zgłasza myśli samobójcze.

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura