Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 21 kwietnia, 2024r. , Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Dodane przez MGOPS

dnia 12/30/2023

dodatek osłonowy2024

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023r., poz. 2760) została zmieniona ustawa o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021r.( Dz.U. z 2023r., poz.759 ), dzięki której osoby uprawnione będą mogły otrzymać dodatek osłonowy.

KRYTERIA DOCHODOWE:

Uwzględnia się dochody za rok 2022r.
Wypłata jednorazowego świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2024r.

WYSOKOŚĆ DODATKU:

  • 228,80/ (286*) zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;
  • 343,20/ (429*) zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
  • 486,20/(607,75*) zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
  • 657,8/(822,25*) zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6-osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

    *WYSOKOŚĆ PODWYŻSZONEGO dodatku osłonowego – jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


WSPARCIE POMNIEJSZONE NA ZASADZIE „ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”

Gospodarstwa domowe, które przekraczają nieznacznie powyższe kryterium dochodowe, nadal mogą ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. W ich przypadku zostanie zastosowana zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekraczającą kryterium, ale nie więcej niż o kwotę przysługującego dodatku.
Zgodnie z zapisami ustawy wypłata nie może być jednak niższa niż 20 zł.

MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ SPOSÓB REALIZACJI WYPŁATY

Wzór wniosku przygotowywany jest przez Resort Klimatu i Środowiska i zostanie wkrótce  wydany w drodze Rozporządzenia.

Wniosek o dodatek osłonowy można będzie złożyć bezpośrednio w organie realizującym wypłatę dodatku lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nie e-mailowo)
epuap.gov.pl empatia.mpips.gov.pl i w aplikacji mObywatel
w terminie do 30 kwietnia 2024 r.
Wnioski złożone po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji a jedynie informacji o przyznaniu, odmowa wymaga wydania decyzji odmownej.

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura